Sanytol dezinfekční prací gel 1,65 l Grand air

 
  • 1 z 2
 

Jedinečné složení,  účinně vypere bílé i barevné prádlo a přináší příjemnou svěží vůni

Dostupnost Skladem (>5 ks)
275 Kč    
Kód produktu 2493
Kategorie Drogerie
 

Sanytol je již řadu let expertem na dezinfekci bez chlóru, vyvinul dezinfekční prací prostředek, který eliminuje bakterie a mikroby již od teploty 20 °C.  Ideální na spodní prádlo, dětské a kojenecké prádlo, bytový textil.

Zahubí 99,9 % mikrobů, bakterií a plísní. Je to praktický produkt, protože je vhodný jak pro ruční praní, tak praní v pračce.

  • vhodný na všechny textilie všech barev
  • Zahubí 99,9 % mikrobů, bakterií a plísní
  • Hypoalergenní
  • Dermatologicky testováno
  • Neodbarvuje
  • Bez chlóru
  • S vůní svěžesti

 

 

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látkyGHS05 - korozivní a žíravé látky
Obsah nebezpečných látek

Fatty alcohol ethoxylated, C12-18. : Biocidní aktivní látky (TP2/AL): 2,4% N-(3-aminopropyl)-N- dodecylpropane-1,3-diamine. Nepožívat.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Hmotnost 5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat hodnocení
Nevyplňujte toto pole: